Dislalija
Govorno-jezički i razvojni poremećaji
Selektivni mutizam
Dizartrija
Alalija
Poremećaji fluentnosti govora
Razvojna disfazija
Poremećaji čitanja i pisanja
Poremećaji glasa-disfonije
Poremećaj pažnje i hiperaktivnost
Rinolalija
Verbalna apraksija
Autistični spektar
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs