ADD / ADHD

Poremećaj pažnje / poremećaj pažnje sa hiperaktivnosti
ADD / ADHD
Deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti

Deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti u prošlosti je menjao mnoge nazive, a često se naziva i razvojni hiperkinetski sindrom.

Da bi se postavila dijagnoza moraju postojati sledeći simptomi:

- simptomi nepažnje, hiperaktivnosti ili impulsivnosti treba da traju najmanje 6 meseci u neskladu sa razvojem

- neki simptomi su postojali i pre sedme godine života

- neka oštećenja, kao posledica simptoma, ispoljavaju se u 2 ili više sredine-kućna, školska, radna itd.

- moraju postojati jasni dokazi značajnog oštećenja socijalnog, akademskog ili radnog funkcionisanja

 

Nepažnja

- ne posvećuju pažnju detaljima i prave pogeške zbog nemara u školi ili

drugim situacijama

- imaju teškoće u održavanju pažnje pri obavljanju domaćih zadataka ili

u igri

- imaju teškoće u praćenju uputstava, ne dovršavaju školske zadatke,

kućne poslove itd.

- izbegavaju školske i domaće zadatke

- gube stvari-igračke, školski pribor itd.

- zaboravljaju dnevne aktivnosti, moraju se stalno podsećati

- ometaju ih spoljni podražaji

Hiperaktivnost
- ova deca ne mogu mirno da sede na stolici, vrpolje se, tresu rukama i nogama, u školi ustaju sa mesta
- stalno su u pokretu, mnogo pričaju i ne mogu da obavljaju mirne aktivnosti poput svojih vršnjaka

Impulsivnost
- ne mogu da sačekaju svoj red, žure sa odgovorima, prekidaju i ometaju druge

Smatra se da 3-5 % školske dece ima simptome ADHD-a i učestalije se javlja kod dečaka. Prateći simptomi uzrokovani nedovoljnim razumevanjem ili neadekvatnim lečenjem su nisko samopouzdanje, depresija, dosada, društvena izolacija, strah od učenja novog, u kasnijim godinama zloupotreba droga i alkohola, devijantno ponašanje.

Specifičnosti
Ova deca kada im je nešto zanimljivo mogu da zadrže pažnju, a pošto su im školske obaveze dosadne odsutni su i nepažljivi. Pored selektivne pažnje, obično su impulsivni, pometeni, nekad i hiperaktivni. Iako su nezreliji od vršnjaka, u nekim stvarima pokazuju kreativnost. Može se reći da su u pitanju drugačija deca sa neurobiološkom različitošću koja dovodi do toga da misle, ponašaju se i uče drugačije.
Većina dece sa ADHD imaju i osobine koje dodatno doprinose teškoćama u školi i različitim socijalnim situacijama:
- sklonost ka preteranom reagovanju
- burne emocije
- vođeni momentom
- potreba za čestim nagradama i pohvalama
- loš rukopis, teškoće u učenju
- zaboravnost, loš osećaj za vreme
Bez obzira na težinu ovog poremećaja, ova deca imaju energiju koja, ako se pravilno kanališe i prihvati od roditelja/vaspitača/učitelja/nastavnika, može da razvije pozitivne strane njihove ličnosti.
Smatra se da je uzorok biološki i da ima uticaj genetsko nasleđe. Dijagnoza se postavlja od 6 do 12 godine jer simptomi postaju vidljiviji.

Terapija
Okrenuta je prema roditeljima i školskoj sredini, kao i samom detetu. Neki stručnjaci predlažu medikamentoznu terapiju, mada ona samo privremeno otklanja simptome. Defektološki tretman podrazumeva vežbe reedukacije psihomotorike, relaksaciju, usmeni razgovor sa detetom, roditeljima i rad sa predškolskom ili školskom ustanovom. Važna je organizacija dnevnih aktivnosti u kući i školi, motivacija za tretman, uključivanje u sportske aktivnosti.
Uloga roditelja:
- treba da budu pozitivni, komentarišu i nagrađuju dobro i poželjno ponašanje
- pohvala mora doći neposredno nakon poželjnog ponašanja i biti povezana sa konkretnim ponašanjem
- uz pohvalu ostvariti i fizički kontakt-zagrljaj, poljubac
- pohvaliti dete svaki put kada se prikladno ponaša, raditi to i pred drugim ljudima
- objasniti detetu šta je poželjno ponašanje i kako treba da se ponaša u nekoj konkretnoj situaciji
- nagraditi ga za poželjno ponašanje, nagrada mora uslediti što pre, ne mogu čekati danima
- kada se dete nepoželjno ponaša, upotrebiti tehniku "time-out", odstraniti ga iz situacije u kojoj se ponašanje javilo
- biti strpljiv i uporan, dogovoriti pravila u porodici i sarađivati sa predškolskom-školskom ustanovom
Vrlo je važno identifikovati problem na vreme kako bi se detetu i njegovoj porodici pružila adekvatna pomoć i tretman. Dete ne treba posmatrati kroz dijagnozu, već njegove karakteristike preokrenuti u njegovu korist. Uz adekvatnu pomoć, hiperaktivno dete može ostvariti svoje potencijale.
Online terapija
Online terapija
Akcija
KALENDAR razvoja govora
Saznaj više
KADA se zabrinuti?
Saznaj više
Pitajte nas
Saznaj više
Naše aplikacije
Saznaj više
Kontakt

064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs
Radno vreme

ponedeljak-petak
9.00 - 12.00h
15.00 - 20.00h
subota
9.00 - 15.00h
Adresa

Majora
Zorana Radosavljevića
252
Zemun - BATAJNICA
Sva prava zadržana
LOPSI © 2022
Podeli: