Logopedski instrumenti
U našem centru se koristi elektoaparat logofon-vibrafon, kao i komplet logopedskih sondi za efikasnije i još brže otklanjanje artikulacionih poremećaja. Sonde se koriste i za pasivne vežbe logomotorike i logopedsku masažu.
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs