psihološko testiranje dece i adolescenata
Psiholog
Član stručnog tima
 
 
 
 
 
U okviru našeg centra pružamo i usluge psihologa, kao deo timske procene, dopunu logopedskoj dijagnostici, praćenje rezultata tretmana ili kao zasebnu uslugu.
procena intelektualnih sposobnosti
procena zrelosti za školu
profesionalna orijentacija- stručna pomoć i podrška pri izboru škole/fakulteta
savetodavni i psihoterapijski rad; pružanje stručne podrške deci, mladima i porodici u prevazilaženju razvojnih, porodičnih kriza, psihološkog stresa i traume:
teškoće u prilagođavanju na vrtić/školu
strahovi
teškoće u učenju, školski neuspeh
agresivno ponašanje
problemi sa spavanjem/u ishrani/regulisanju higijenskih navika
noćno mokrenje
adolescentne krize
razvod u porodici itd.
usporen psihomotorni razvoj
Naš i Vaš psiholog Miljana Prijić poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta, mladima i porodicama. Poseduje znanje iz sistemske porodične psihoterapije kao rezultat četvorogodišnjeg stručnog usavršavanja na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Trenutno je angažovana kao stručni saradnik u predškolskoj ustanovi "Čukarica".
Udata je i majka troje dece.
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs