Do 3 meseca
-
ne reaguje na zvukove
- bezrazložno plače

Do 9 meseci
- nema osmeh
- ne interesuju ga zvučne igračke
- ne imitira glasove odraslih


Do 15 meseci
- ne brblja ili udvaja samo neki slog
- ne uspostavlja kontakt pogledom i izbegava gledanje u lice
- ne odaziva se na svoje ime
- ne voli da ga dodiruju poznati ljudi i ne mazi se
- ne javlja se prva reč sa značenjem

Do 1.5 godinu
- ne razume gest i ne koristi se gestom da pokaže šta želi ili da pokaže imenovani predmet
- kad mu se skrene pažnja na neki predmet ne traži ga pogledom
- ne razume jednostavne verbalne naloge i ne izvršava ih
- ne usmerava pažnju na zvukove
- nema bar nekoliko reči sa značenjem
- ne zna da na zahtev pokaže kako maše, šalje poljubac itd.
- fiksira pogledom pojedine predmete

Do 2 godine
- ne pokazuje delove tela na verbalni zahtev
- nema razvijenu "kobajagi" igru
- ne pokušava da imitira reči koje čuje
- ne razume i ne izvršava verbalne naloge
- ne spaja dve reči u frazu
- ne razume čemu služe poznati predmeti
- govor se slabo razvija ili je došlo do regresije već usvojenih reči
- zaokupirano je određenim radnjama ili predmetima koje slaže stereotipno, leprša rukama, pokriva uši, ima određene rutine i rituale
- ne uspostavlja socijalni kontakt
Simptomi usporenog razvoja govora i jezika
Do 3 godine
- ne koristi proste rečenice
- ne interesuju ga slikovnice, ne imenuje pokazane predmete u njima, ne voli da sluša priče i pesmice
- ne interesuju ga druga deca
- ne odgovara na jednostavna pitanja
- govor je nerazumljiv i članovima porodice

Do 4 godine
- govor je nerazumljiv osobama iz šire socijalne sredine
- rečnik je oskudan i ne bogati se
- ne razume i ne izvršava dva verbalna naloga
- većinu glasova nepravilno izgovara ili izbacuje iz reči
- javilo se izraženo i produženo zapinjanje u govoru-mucanje

Do 5 godina
- koristi samo jednostavne rečenice
- pravi mnogo gramatičkih grešaka
- fond reči je i dalje siromašan
- ne poznaje osnovne boje
- ne razume prostorne odnose i ne koristi predloge
- dosta glasova ne izgovara pravilno, skraćuje duže reči, zamenjuje mesta glasovima i slogovima u reči

Do 6 godina
- ne recituje pesmice, ne prepričava kraće priče
- ne zna da ispriča neki događaj
- pogrešno izgovara "teške" glasove kao što su š, ž, č, dž, r i lj
- ne razume vremenske odnose kao što su juče, danas, sutra, jutro-veče
- pravi gramatičke greške

Do 7 godina
- ne prilagođava govor različitim socijalnim situacijama
- pogrešno koristi glas i previše viče, priča sporo, brzo i dešavaju se remisije mucanja
- ne razume apstraktne reči npr. ljubav, sreća itd.
- nema razvijenu fonemsku analizu i sintezu: ne rastavlja reč na glasove, ne spaja glasove u reč
- ne interesuje se za crtanje i slova

?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs