logopedska dijagnostika i tretman-individualni log.rad sa decom, adolescentima i odraslima
Usluge koje pružamo
Individualan pristup detetu uz timski rad
 
 
 
 
 
 
 
Logopedsko-edukativni centar Lopsi pruža sledeće usluge:
savetodavni rad sa porodicom/ vaspitačima/ nastavnicima
reedukacija psihomotorike
tretman senzorne integracije
psiholog- testiranje, savetovanje i psihoterapija
radionice- priprema za školu, razvoj fine motorike, grafomotorike, predčitalačkih veština itd.
program rane intervencije i stimulacije
trijažno testiranje za vrtiće i škole
 
logopedska patronaža
 
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs