Predstavlja način prevežbavanja iskustva deteta/adolescenta i može da se koristi kod svih razvojnih poremećaja. RP se služi pokretom kao senzomotornom i psihomotornom aktivnošću, na način da se obnovi iskustvo koje dete ne razume ili nije dovoljno razvijeno. Pokret služi i za podsticanje psihosocijalnog razvoja pri tretmanu poremećaja, u rehabilitaciji usporenosti sazrevanja ili disharmoničnosti sazrevanja saznajnih funkcija. Osnovni zadatak RP je rukovanje osećanjima na njihovom putu od tela, kroz telo, preko pokreta ka spoljnom svetu. RP obnavljamo iskustva i bogatimo ih oslanjajući se na senzomotorno iskustvo. reorganizujemo životna iskustva deteta o sebi, prostoru, vremenu, drugima. Vežbe moraju odgovorati zrelosti struktura koje se angažuju i aktivnostima kojima je dete ovladalo.

U radu možemo primeniti vežbe opšte i specifične reedukacije psihomotorike, u zavisnosti od rezultata dobijenih defektološkom dijagnostikom.

Opšte vežbe su:
vežbe za doživljaj telesne celovitosti
vežbe za doživljaj gestualnog prostora
vežbe za otkrivanje objektivnog prostora
vežbe za stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti
vežbe za uočavanje prisustva drugog
vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanje pokreta
vežbe za koordinaciju pokreta
vežbe za koordinaciju pokreta
vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova
vežbe za kontrolu impulsivnosti
vežbe za procenu trajanja i orijentacije u vremenu

Specifične vežbe mogu biti:
primena vežbi u svrhu stimulacije psihomotornog razvoja
vežbe za smirivanje tikova
vežbe za hiperkinetičko ponašanje
vežbe za dizartiju, dispraksiju, disleksiju, disgrafiju, kod autizma itd.
Reedukacija psihomotorike
Terapija pokretom
 
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs