Cenovnik usluga
Prvi pregled logopeda
2.000,00
RSD
2.400,00
Prvi pregled logopeda sa izveštajem
RSD
3.000,00
Prvi timski pregled - logoped i psiholog
RSD
1.600,00
Logopedski tretman - 45 min.
RSD
Logopedski tretman - 30 min. (samo za dislalije)
1.200,00
RSD
1.800,00
Intenzivni logopedski tretman - 60 min.
RSD
600,00
Logopedski tretman u grupi-60 min. (po korisniku)
RSD
600,00
Izveštaj logopeda
RSD
1.600,00
Logopedska patronaža
RSD
Savetodavni rad logopeda
1.600,00
RSD
1000,00
Trijažno testiranje i izdavanje potvrde za školu/fakultet
RSD
10.000,00
Mesečni paket logopedskih usluga (8 tretmana)
RSD
14.000,00
Mesečni paket logopedskih usluga (12 tretmana)
RSD
17.300,00
Mesečni paket logopedskih usluga (16 tretmana)
RSD
Mesečni paket logopedskih usluga (20 tretmana)
21.000,00
RSD
1.500,00
Reedukacija psihomotorike i tretman senzorne integracije
RSD
3.000,00
Psihološko testiranje
RSD
2.000,00
Savetodavni rad psihologa
RSD
2.500,00
Psihoterapija
RSD
600,00
Radionice (grupa do 6 dece, cena po korisniku - 60 min.)
RSD
dogovor
Trijažno testiranje za vrtiće
RSD
Proverite naše trenutne AKCIJE
Ostvari popust
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs