Dizartrija

Neuromotorni poremećaj govora
Dizartrija
Ovaj poremećaj nastaje kao posledica nervno-mišićnih oštećenja govorne muskulature (slabost, manjak koordinacije ili paraliza).

Zahvata respiraciju, fonaciju, artikulaciju, rezonanciju i prozodiju.

U zavisnosti od lokalizacije deli se na više vrsta: flacidna, spastična, hiperkinetička, hipokinetička i ataksična.

Može biti uzrokovana traumatskom povredom mozga, cerebralnom paralizom, degenerativnim bolestima itd.

Govor je isprekidan, promukao, nerazgovetan i teško razumljiv.

 

Logopedske vežbe podrazumevaju vežbe fonacije, disanja, artikulacije i razvoj auditivne, vizuelne, taktilne i kinestetičke percepcije, kao i relaksaciju.

Veoma je važno što ranije otpočeti sa vežbama i razvijati sve jezičke strukture.

Online terapija
Online terapija
Akcija
KALENDAR razvoja govora
Saznaj više
KADA se zabrinuti?
Saznaj više
Pitajte nas
Saznaj više
Naše aplikacije
Saznaj više
Kontakt

064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs
Radno vreme

ponedeljak-petak
9.00 - 12.00h
15.00 - 20.00h
subota
9.00 - 15.00h
Adresa

Majora
Zorana Radosavljevića
252
Zemun - BATAJNICA
Sva prava zadržana
LOPSI © 2022
Podeli: