Dislalija

Poremećaj izgovora
Dislalija
Dislalija predstavlja poremećaj artikulacije, tj. nepravilan izgovor glasova.
Manifestuje se kao:
- omisija-glas ne postoji
- supstitucija-zamena glasa glasom koji postoji
- distorzija- glas postoji, ali je oštećen

Uzroci dislalija mogu biti organski, sredinski, nasledni i psihološki. Ovaj poremećaj podrazumeva da dete ima uredan sluh, normalnu inteligenciju i razvijene ostale jezičke strukture.
Dislalije možemo podeliti na:
- organske koje su uslovljene raznim nepravilnostima u građi govornih organa kao što je nepravilan zubni niz, zagriz, visoko i usko tvrdo nepce, kratak frenulum itd.
- funkcionalne koje mogu biti uzrokovane nedovoljnom pokretljivošću i spretnošću govornih organa ili nedovoljno razvijenim fonematskim sluhom-dete ima razvijen fiziološki sluh, ali nedovoljno razvijenu sposobnost prepoznavanja i razlikovanja akustički sličnih glasova.
Uglavnom je u pitanju kombinovani tip poremećaja .

Tabela pravilnog izgovora glasova se razlikuje u zavisnosti od autora, ali je za sve zajedničko da dete sa 5 god. izgovara pravilno sve glasove.
Do treće godine dete treba pravilno da izgovara sve vokale i od suglasnika P, B, M, N, T, D, F, V, K, G, H i J.
Do četvrte godine glasove S, Z, C, L i NJ
Do pete godine glasove Š, Ž, Č, DŽ, Ć, Đ, R i LJ
Svako odstupanje od pravilnog izgovora zahteva logopedski tretman.
Za ispitivanje izgovora koriste se odgovarajući testovi, uz primenu kartica kod mlađe dece. Testovi služe da se odrede nepravilno izgovoreni glasovi, vrsta oštećenja i stepen.

Za svako dete se pravi individualni plan rada koji podrazumeva:
- vežbe pokretljivosti govornih organa
- vežbe za razvoj slušne pažnje, slušne memorije i fonematskog sluha
- formiranje ispravne artikulacije glasa
- automatizacija glasa
- diferencijacija glasa sa sličnim glasovima
- upotreba glasa u spontanom govoru
Korekcija dislalija može se raditi uz pomoć logopedskih sondi, logofona itd.
Saznajte više
Online terapija
Online terapija
Akcija
KALENDAR razvoja govora
Saznaj više
KADA se zabrinuti?
Saznaj više
Pitajte nas
Saznaj više
Naše aplikacije
Saznaj više
Kontakt

064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs
Radno vreme

ponedeljak-petak
9.00 - 12.00h
15.00 - 20.00h
subota
9.00 - 15.00h
Adresa

Majora
Zorana Radosavljevića
252
Zemun - BATAJNICA
Sva prava zadržana
LOPSI © 2022
Podeli: