Razvojna disfazija spada u razvojne jezičke poremećaje. Obuhvata širok dijapazon-od potpunog odsustva govora, preko izrazitih leksičkih , semantičkih i gramatičkih teškoća do naizgled normalnog govora, ali sa smetnjama u čitanju i pisanju.
Ova deca nisu u stanju da spontanim razvojem ovladaju složenim jezičkim strukturama, već im je neophodna terapijska pomoć.
Razlikujemo:
- disfaziju ekspresivnog tipa
- disfaziju receptivnog tipa

Kod
disfazije ekspresivnog tipa razumevanje govora je u granicama normale, dok je ekspresivni govor tj. govorna produkcija znatno ispod očekivanog za uzrast. Sa dve godine dete nema mnogo reči, sa tri godine ne formira proste rečenice, ima ograničen razvoj rečnika, nezrele rečenične strukture, pravi greške u sintaksi, nepravilno upotrebljava gramatičke strukture itd.
Imaju razvijenu neverbalnu komunikaciju i razvijenu imitativnu igru. Koriste gest, mimiku i neverbalnu vokalizaciju. 
Razvojna disfazija
Razvojni jezički poremećaj
Disfazija receptivnog tipa razumevanje govora je znatno ispod očekivanog za mentalni uzrast. Do prvog rođendana ova deca se ne odazivaju na ime, do 18 meseci ne mogu da pokažu poznate predmete, sa dve godine ne izvršavaju jednostavne verbalne naloge. Uz ovaj tip obično ide i disfazije ekspresivnog tipa. Mogu postojati socio-emocionalni poremećaji i izmenjeno ponašanje, hiperaktivnost i lošija pažnja.
Vrlo su slični deci iz autističnog spektra, ali se razlikuju po tome što imaju relativno razvijene socijalne odnose, imaginativnu igru i koriste gestove.

Uzroci mogu biti razni: neurološki, genetski, deficit auditivne percepcije, lateralizacija hemisfera itd. Postoji difuzna nezrelost mozga.
Tretman treba otpočeti što ranije, već sa dve godine, dok je plastičnost moždanih funkcija najveća. Sastoji se od sledećih vežbi koje se prilagođavaju za svako dete:

- vežbe za razvoj opšte motorike tela
- podsticanje senzorno-perceptivnog razvoja
- vežbe za razvoj auditivne i vizuelne pažnje
- verbalna stimulacija
- vežbe razumevanja govora i izvršavanje naloga
- vežbe fonacije, govorne imitacije i početnog progovaranja
- vežbe govornih organa
- razvoj imenskog i glagolskog sistema
- povezivanje imenskog i glagolskog sistema kao i reči unutar sistema
- vežbe zapamćivanja strukture reči
- vežbe za ispravljanje nepravilno artikulisanih glasova
- razvoj prisvojnih zamenica, predloga, priloga itd.
- povezivanje iskaza u veće celine
- razvoj tehnike čitanja i pisanja za školsku decu

?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs