Predstavlja motorni poremećaj govora u kojem postoje teškoće u pripremanju i koordinisanju organa i mišića koji učestvuju u govoru. Ne postoji koordinacija usana, jezika i nepca.
Postoji oralna i verbalna dispraksija.

Prisutan je redukovan fonemski kapacitet, omisije glasova, supstitucije i distorzije. Koordinacija oralne muskulature je vrlo loša. Kod ove dece često su prisutne i slabe motoričke veštine u odnosu na očekivano za uzrast. Možemo primetiti sledeće dispraksične znake: nespretnost u sportskim aktivnostima, nespretnost pri hranjenju, balavljenje, poteškoće u koordinaciji pokreta šake i prstiju, teškoće pri oblačenju, obuvanju i sl.
U govoru su prisutne izražene teškoće u artikulaciji, prozodiji, imitaciji dužih reči što govor čini teže razumljivim.
Tretman se radi u cilju poboljšavanja sposobnosti pripremanja i koordinisanja pokreta koji su važni za govornu produkciju.
Verbalna apraksija
Motorni poremećaj govora
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs