Predstavljaju razna odstupanja osnovnog laringelanog glasa, koja se mogu odnositi na visinu, jačinu, brzinu i kvalitet glasa. Uzroci poremećaja mogu biti neurološki, psihički, loša navika i sl. Normalan govor treba biti bez napora i da odgovara uzrastu, polu i situaciji.
Kod dece i adolescenata često dolazi do oštećenja glasa usled nedostatka kontrole i nepravilne upotrebe.
Najčešće se manifestuje kao promuklost.
Dugotrajna promuklost koja nije uzrokovana akutnim respiratornim upalama može uzrokovati:
- hiperkinetičku disfoniju koja predstavlja dugotrajnu pogrešnu upotrebu glasa nastalu preglasnim govorom, vikanjem, preteranim kašljanje, čišćenjem grla itd.
-   vokalne čvoriće- njihov nastanak je posledica dugotrajnog načina hiperkinetičke fonacije
Glas je hrapav, šuman. Dugotrajna hiperkinezija može da pređe u hipokineziju, pa glas postaje kao šapat.
-     psihogena disfonija- razvija se pod uticajem stresa kada se javlja gubitak glasa bez organske osnove.
-      poremaćaj glasa u pubertetu
Disfonije
Poremećaji glasa
Tretman promuklosti zahteva timski rad fonijatra, logopeda i po potrebi drugih specijalista. Decu treba učiti da izbegavaju preglasno govorenje, vikanje, dozivanje na daljinu, govorenje u buci. Ne treba da borave u zadimljenim prostorijama ili ako je vazduh suviše vruć, prehladan itd. Ne treba da uzimaju jela i pića koja mogu iritirati sluznicu larinksa-hladna, vruća, kisela, ljuta jela, gazirana pića i veće količine slatkiša. Učiti ih da ne stvaraju glasne zvukove koji preopterećuju glasnice, da ne pročišćavaju grlo ili kašlju iz navike.
Potrebno je aktivno se uključiti u logopedsku terapiju uz sprovođenje vežbi kod kuće.
Glas se mora odmarati da bi nas dobro služio!
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs