Dete pre polaska u školu treba da:

pravilno izgovara sve glasove
govor je tečan, razumljiv, ume da postavlja pitanja i odgovara na njih
razlikuje glasove u reči i glasove slične po zvučnosti
ima razvijen fonematski sluh (š-ž, č-dž, s-z, k-g, p-b, č-ć, š-s itd.)
ima bogat rečnik i lako se sporazumeva sa okolinom,
  izražava se složenom rečenicom
prepričava priču po slikama (ili ispričanu priču) i kraći događaj
gramatika je uredna (rod, broj, padež, glagolska vremena),
pravilno raspoređuje reči u rečenice
poznaje značenje predmeta (čemu služe, kako izgledaju, od čega su napravljeni), po čemu su slični/različiti, grupiše predmete npr.voće, povrće, životinje....
poznaje predloge (u, na, ispred, iza, pored, ispod, iznad)
recituje kraće pesmice
rastavlja poznate reči na slogove i glasove
od glasova može sastaviti reč npr.k-u-ć-a/kuća
prepoznaje početni i poslednji glas u reči
imenuje reči na zadati glas (na slovo, na slovo)
prepoznaje neka slova i brojeve, zna napisati svoje ime velikim slovima
pravilno drži olovku, povlači jasne linije odgovarajućeg pritiska
po modelu povlači razne linije (prave, krive, isprekidane), spaja tačke,
  precrtava krug, kvadrat, trougao, romb
razume prostorne odnose (levo/desno, ispred/iza, gore/dole, napred/nazad)
  i vremenske odnose (juče/danas/sutra, pre/posle, jutro/dan/veče/noć, dani
  u sedmici, godišnja doba)
broji do 20, unazad od 10
može odvojiti predmete po boji, veličini, obliku
određuje gde ima manje/više, sta je duže/kraće itd.
zadržava pažnju na određenoj aktivnosti/zadatku i po potrebi je preusmerava
zna opšte pojmove o sebi i drugima

Nepravilnosti u govoru važno je ispraviti pre škole kako dete ne bi imalo teškoća
pri čitanju i pisanju, ili ponašanja kao što su povlačnje, zatvaranje u sebe i sl.

Vreme je za školu
Procena logopeda za upis u školu
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs