Vreme je za školu

Vreme je za školu

Procena logopeda za upis u školu

 

Dete pre polaska u školu treba da:

 

 • pravilno izgovara sve glasove
 • govor je tečan, razumljiv, ume da postavlja pitanja i odgovara na njih
 • razlikuje glasove u reči i glasove slične po zvučnosti
 • ima razvijen fonematski sluh (š-ž, č-dž, s-z, k-g, p-b, č-ć, š-s itd.)
 • ima bogat rečnik i lako se sporazumeva sa okolinom,
 • izražava se složenom rečenicom
 • prepričava priču po slikama (ili ispričanu priču) i kraći događaj
 • gramatika je uredna (rod, broj, padež, glagolska vremena),
 • pravilno raspoređuje reči u rečenice
 • poznaje značenje predmeta (čemu služe, kako izgledaju, od čega su napravljeni), po čemu su slični/različiti, grupiše predmete npr.voće, povrće, životinje....
 • poznaje predloge (u, na, ispred, iza, pored, ispod, iznad)
 • recituje kraće pesmice
 • rastavlja poznate reči na slogove i glasove
 • od glasova može sastaviti reč npr.k-u-ć-a/kuća
 • prepoznaje početni i poslednji glas u reči
 • imenuje reči na zadati glas (na slovo, na slovo)
 • prepoznaje neka slova i brojeve, zna napisati svoje ime velikim slovima
 • pravilno drži olovku, povlači jasne linije odgovarajućeg pritiska
 • po modelu povlači razne linije (prave, krive, isprekidane), spaja tačke,
 • precrtava krug, kvadrat, trougao, romb
 • razume prostorne odnose (levo/desno, ispred/iza, gore/dole, napred/nazad)
 • i vremenske odnose (juče/danas/sutra, pre/posle, jutro/dan/veče/noć, dani
 • u sedmici, godišnja doba)
 • broji do 20, unazad od 10
 • može odvojiti predmete po boji, veličini, obliku
 • određuje gde ima manje/više, sta je duže/kraće itd.
 • zadržava pažnju na određenoj aktivnosti/zadatku i po potrebi je preusmerava
 • zna opšte pojmove o sebi i drugima

 

Nepravilnosti u govoru važno je ispraviti pre škole kako dete ne bi imalo teškoća

pri čitanju i pisanju, ili ponašanja kao što su povlačnje, zatvaranje u sebe i sl.

Online terapija
Online terapija
Akcija
KALENDAR razvoja govora
Saznaj više
KADA se zabrinuti?
Saznaj više
Pitajte nas
Saznaj više
Naše aplikacije
Saznaj više
Kontakt

064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs
Radno vreme

ponedeljak-petak
9.00 - 12.00h
15.00 - 20.00h
subota
9.00 - 15.00h
Adresa

Majora
Zorana Radosavljevića
252
Zemun - BATAJNICA
Sva prava zadržana
LOPSI © 2022
Podeli: