Vreme je za logopeda

Vreme je za logopeda

"Moje dete ima 2.5 godine i još uvek ne govori. Sve nas razume, ali kad nešto želi pokazuje gestom ili nas uzima za ruku i vodi do željenog predmeta. Ako ne reagujemo na njegovo pokazivanje rukom, ljuti se, sam uzima predmet ili odustane. Izgovara tek nekoliko reči kao što su mama, tata, pa-pa, koristi i neke nerazumljive reči. Inače je vedro dete, voli da se igra sa svojim vršnjacima i osim toga što ne govori ni po čemu se ne razlikuje od njih. Drugi mi govore da ne treba da se brinem, moja majka kaže da sam i ja kasno progovorila i onda odjednom počela da pričam....Da li je vreme da ga odvedem logopedu?"

 

Da li ste se prepoznali u ovom pitanju? Ovo je jedna od uobičajenih priča zabrinutih roditelja koji ne znaju kada treba da se obrate logopedu-stručnjaku za poremećaje glasa, govora i jezika.

Mnogi roditelji sa zabrinutošću prate razvoj govora kod svoje dece i pitaju se kada treba da ga odvedu kod logopeda. Svako dete ima svoj individualni tempo razvoja, što znači da će neka deca već sa prvim rođendanom progovoriti, dok će drugima trebati malo više vremena.

 

Razvoj govora zavisi od brojnih faktora, npr. organskih kao što su sluh, inteligencija, razvijenost motorike govornih organa, razvijena slušna percepcija i razlikovanje glasova, kao i od sredinskih faktora koliko dete dobija podsticaja od svoje okoline. Ukoliko dođe do odstupanja u razvoju na bilo kojem od ovih polja dolazi do različitih poremećaja razvoja govora i jezika.

Rana intervencija je veoma važna i može da prevenira nastanak brojnih poremećaja.Tokom prve godine beba izražava svoje potrebe gukanjem, brbljanjem i neverbalnom komunikacijom, da bi krajem prve godine se javila prva reč sa značenjem. Tokom druge godine fond reči se povećava, oko 1.5 godine dete spaja dve reči u frazu, sa navršene dve godine javlja se kraća rečenica od 3 reči. Fond reči se bogati, sa 4 godine govori tečno, govor je razumljiv i ljudima koji su iz šire socijalne sredine, koristi pravilno gramatiku i sa pet godina pravilno izgovara sve glasove.

Ako sumnjate da Vaše dete ima teškoće u razvoju govora i jezika, potražite mišljenje logopeda. On će izvršiti procenu i testirati dete. Kao što smo već govorili u članku "Odlazak kod logopeda" ova procena se kod mlađe dece vrši kroz igru u prostoru koji je prilagođen deci, tako da će Vaše dete uživati u igri novim igračkama i razgovoru sa prijatnom tetom ili čikom. Na kraju susreta ili nekoliko dana kasnije dobićete izveštaj koji sadrži opis i procenu govorno-jezičkog razvoja. Logoped će Vam dati savete kako da podstičete govorno-jezički razvoj. Ukoliko proceni da postoji potreba za logopedskim tretmanom uključiće Vaše dete na vežbe. Možda će nekada tražiti konsultaciju nekog drugog stručnjaka što ne treba da Vas brine.

 

Logopedu se obratite ako Vaše dete:

 • ne odaziva se na svoje ime
 • ne razume Vas, ne izvršava jednostavne verbalne naloge
 • ne uspostavlja kontakt pogledom, izbegava društvo i radije se igra sam
 • ima dve godine, a još uvek ne govori ili govori nekoliko reči
 • ima preko dve godine, a nema razvijenu rečenicu, služi se samo jednom rečju
 • ima preko tri godine, oskudan rečnik sa gramatički nepravilnim rečenicama, govor mu je nerazumljiv
 • ima preko četiri godine i nepravilno izgovara glasove, zamenjuje im mesta u reči, nepravilno izgovara duže reči
 • promuklo je, priča tiho ili suviše glasno
 • javilo se mucanje
 • ima teškoća u usvajanju veština čitanja, pisanja i računanja
 • ima teškoće sa pažnjom i koncentracijom...

 

Ukoliko Vam se čini da iz bilo kojeg razloga govor Vašeg deteta odstupa od govora njegovih vršnjaka, ne slušajte savete tipa "muško je, ima vremena, stric mu je kasno progovorio, pusti dete" već se obratite logopedu za savet. Nažalost, često se dešava da dragoceno vreme za ranu intervenciju biva propušteno i da roditelji dete dovedu tek pred polazak u školu.

Zapamtite, nikada nije rano za posetu logopedu. Možete otkloniti svoje nedoumice i dobiti korisne savete.

 

logoped  Neda Bijelić

Online terapija
Online terapija
Popust na drugo dete
KALENDAR razvoja govora
Saznaj više
KADA se zabrinuti?
Saznaj više
Pitajte nas
Saznaj više
Naše aplikacije
Saznaj više
Kontakt

064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs
Radno vreme

ponedeljak-petak
9.00 - 12.00h
15.00 - 20.00h
subota
9.00 - 15.00h
Adresa

Majora
Zorana Radosavljevića
252
Zemun - BATAJNICA
Sva prava zadržana
LOPSI © 2022
Podeli: