Hajde da vežbamo glas R

Riba ribi grize rep

Riba ribi grize rep

 

Dislalije su artikulacioni poremećaji i predstavljaju nemogućnosti ili nepravilnosti u izgovoru pojednih glasova. Obuhvataju različite glasove i grupe glasova, a danas ćemo govoriti o poremećaju izgovora glasa r, koji se stručno naziva rotacizam. Ovaj oblik se vrlo često javlja kod dece, jer ovaj glas zahteva složene pokrete jezika i pravilnu inervaciju mišića koji učestvuju u izgovoru. Vreme pre polaska u školu je posebno važan period u kome treba obratiti pažnju na pravilan izgovor svih glasova kako dete kasnije ne bi imalo teškoća pri čitanju i pisanju.

Manifestuje se kao:

 

  • omisija-glas ne postoji, dete ga izbacuje iz reči, npr. ruka-uka, krevet-kevet. Ovakav način izgovora javlja se kod dece do treće godine života, dete je obično svesno da u reči postoji taj glas, ostavlja mu mesto u vidu određene napetosti, ali još uvek nije spremno da ga izgovori.
  • supstitucija-zamena određenog glasa glasom koji se već javio. Posle izbacivanja glasa, dete počinje da zamenjuje glas r prvo sa vokalima, zatim sa j, v ili l (npr. riba-jiba, krava-klava, prst-pist). Kod većine dece supstitucija glasa r nestaje do četvrte godine i preko distorzije prelazi u pravilan izgovor glasa r.
  • distorzija-glas postoji, ali je oštećen, dete ga izgovora iskrivljeno. Umeso da zatrese vrh jezika, vibracija se dešava na usnama, leđima jezika, resici, korenu jezika ili je uopšte nema. Takav izgovor glasa r je lako uočljiv.

 

Uzroci

 

Uzroci mogu biti različiti, navešćemo neke od njih: anatomska odstupanja u građi jezika, asimetrija jezičnih polovina, kratak podjezični frenulum, visoko tvrdo nepce; neurološki-kod oštećenja motornih živaca koji inervišu mišiće jezika itd. U slučajevima odstupanja u građi artikulacijskih organa potrebno je konsultovati lekara koji će konstatovati da li je potrebna intervencija, npr. kod kratkog podjezičnog frenuluma da bi se omugućila bolja pokretljivost. Uzrok može biti i loš fonematski sluh, loš govorni model, bilingvizam, infantilni govor, nasleđe itd.

Što se tiče vremena za početak terpaije, najkasnije sa navršenih pet godina dete mora pravilno da izgovora ovaj glas. To ne znači da ćemo uvek čekati pet godina, u određenim slučajevima dete može biti i ranije uključeno u terapiju (ukoliko je zrelo i spremno za saradnju), posebno ako ovaj glas izgovara distorzovano, npr. kao "francusko" ili "nemačko" r. Detaljniju procenu o vremenu kada treba početi sa terapijom daće logoped nakon pregleda.

 

Kako vežbati ovaj glas?

 

Za početak ćemo vežbati auditivnu percepciju sretajući detetu pažnju na zvukove iz okoline, prirode, kako se oglašavaju domaće životinje, određeni muzički instrumenti, vozila itd. Evo primera: petao kukuriče kukuriku, vrana grakće gra, gra, mačka prede frrrr, cvrčak cvrči cvr, cvr, meda brunda brum, brum, truba trubi tru, tru, motor radi rrrrrr, auto ide mrrrm, kad je hladno kažemo brrr....Pokazivaćemo detetu predmete koji imaju glas r u sebi inaglašeno ga izgovarati, mogu poslužiti i kartice sa slikama na kojima se glas r nalazi u različitim položajima u reči. Možemo ispričati priču u kojoj je zastupljen glas r i tražiti od deteta da pljesne dlanovima kada ga čuje.

 

Zatim slede vežbe vizuelnog opažanja i taktilno-kinestetičke vežbe kojima se detetu ispred ogledala skreće pažnja na pokrete govornih organa, položaj vilica, jezika, uočavanje pravilnih i nepravilnih pokreta za izgovor glasa r. Primaknućemo nadlanicu ispred usta da dete oseti isprekidanost vazdušne struje i opipati podbradak da oseti vibracije.

 

Prelazimo na vežbe motorike govornih organa: plaženje jezika, podizanje vrha jezika prema nosu, bradi, pomeranje jezika iz jednog ugla usana u drugi, oblizivanje usana, prelaženje vrha jezika preko ivice gornjih i donjih zuba, dodirivanje alveola vrhom jezika, imitiranje lizanja sladoleda, lizanje lizalice, namazanog eurokrema, meda ili šećera sa tanjirića, vibriranje usnama, vrhom jezika i sl. Cilj je dobiti bolju pokretljivost jezika.

 

Radićemo i vežbe usmeravanja vazdušne struje pomoću ogledala, špatule, duvanja iscepkanih papirića, salvete, vate, kokica, komadiža striropora, duvanja balona, duvanja kroz slamčicu u vodu i pravljenja mehurića, pravljanje baloan od sapunice, duvanje u pištaljku, trubicu, povijanja plamena sveće sa kraće i duže razdaljine itd.

 

Kada savladamo ove vežbe, prelazimo na vežbe izazivanja glasa r, kada očekujemo da dete pokuša da imitira naš izgovor. Počinjemo sa izgovoranjem glasa r u kombinaciji sa glasovima t i d, jer su ovi glasovi po mestu izgovora najbliži glasu r. Izgovaraćemo brzo glas t-t-t, d-d-d, zajedno t-d-t-d, logamtome trrr, tri, tre, tra, tro, tru, dri, dre, dra, dro, dru, kr, gr, pr, br, mr, fr, sr, tl, trl, trk, trč, drž, drč, trn, trž i druge kombinacije.

Vodimo računa da usta otvorena, a vrh jezika se podiže na alveole (iza gornjih sekutića) i pokušava da se "zatrese" nekoliko puta. Bočne strane jezika se naslanjaju na gornje kutnjake. Važno je da dete ne drži zatvorena usta i stisnute zube.

Različitim kombinacijama glasova pokušavamo dobiti višestruke pokrete vrha jezika. Vežbamo reči koje počinju sa tr, dr, kr, gr, pr, br, mr, sr, vr itd. u kombinaciji sa suglasnicima i samoglasnicima. Vodeći računa da se ide od jednostavnijih ka složenijim naglašavamo i produžavamo izgovor glasa r i pravimo liste reči: trk, trči, trbuh, drzak, držač, drveće, prst, prsten, brdo, brzo, tri, trik, tribina, trafika, trava, trola, trougao, truba, trud, dreka, drug, drag, prase, prag, prut, pruga, brava, brana, brat, brod, broš, breza, brašno, krava, kraj, krevet, kruška, greška, grad, grudva, vrabac, vrata, vredan, mrav, mreža, srna, zrno, crep, crkva, crven...

Nastavljamo sa ponavljanjem pojedinačnih reči u kojima je glas r u sredini reči u suglasničkim klasterima, npr. npr. vitrina, jutro, sutra, vatra, oprati, obraz, oprez, kvadrat, sestra, vatromet, vedro, mudro, dobro itd.

Zatim vežbamo glas r na početku reči u kombinacijama sa vokalima ri, re, ra, ro, ru: riba, ris, rit, red, repa, reket, reka, rep, rad, radio, rampa, rame, roman, rog, rosa, robot, rum, rupa, rukavica, rub, ruda. Vežbe nastavljamo sa rečima u kojima je glas r u sredini u kombinaciji sa samoglasnicima: more, kora, bora, žirafa, marama, kukuruz, čarapa, doručak, porodica....Slede vežbe u kojima je gasl r na kraju reči: sir, mir, vir, krompir, pastir, bor, tor, spor, motor, dvor, dabar, metar, car, poštar, obućar, šećer, kofer itd.

Vežbaćemo i reči koje u sebi sadrže dva glasa r: traktor, frižider, trezor, radijator, frizer, razred, razgovor, prozor, rebro, priroda, rerna, kurir, rudar, radar.

 

Kad smo izvežbali glas r u svim pozicijama u reči, slede vežbe automatizacije glasa tj. primena naučenog glasa kroz kraće rečenice, priče, pesmice, recitacije, razne govorne igre, brojalice, brzalice, spontani razgovor. Obično je potrebno više vremena da dete počne upotrebljavati novonaučeni glas u svakodnevnom govoru, treba ga ispravljati, ali tek onda kada nauči pravilno da ga izgovara, tako što ćemo, kad dete pogreši, pravilno za njim ponoviti glas r. S obzirom na to što faza automatizacije može potrajati, potrebno je osmišljavati zanimljive i kreativne aktivnosti, npr. igra "U prodavnici" u kojoj dete glumi kupca i traži od "prodavca" samo one predmete koji u sebi sadrže glas r.

 

Posebnu pažnju treba posvetiti vežbama auditivne diskriminacije koje služe da dete uoči razliku između novonaučenog glasa i glasa kojim ga je zamenjivao (j, v ili l). Nudimo detetu parove reči u kojima su ovi glasovi, npr. rak-lak, rep-lep, rupa-lupa, ruka-luka, red-led, rak-jak, roda-voda itd; igramo igru razvrstavanja u kojoj dete odvaja na jednu stranu sličice koje imaju u sebi glas r, a na drugu stranu one koje imaju l/v/j; dete boji sličice različitim bojama u zavisnosti koji glas sadrži; odvajamo sitne predmete u različite kutije itd.

U prilogu se nalaze kartice za štampanje sa slikama u kojima se glas r nalazi u svim položajima u rečima.

 

Preuzmite kartice:

 

Kartice za vežbanje glasa R

 

Napominjem da je tekst informativnog karaktera i da nije zamena za logopedski pregled i terapiju. Može se dogoditi da nestrpljivi roditelji požure i dete počne da izgovara ovaj glas na pogrešan način, što se kasnije teško ispravlja. Dakle, ako primećujete da Vaše dete nepravilno izgovara određene glasove, prvo se obratite logopedu koji će odrediti odgovarajući program vežbi prilagođen pojedinačno svakom detetu.

 

logoped  Neda Bijelić

Online terapija
Online terapija
Akcija
KALENDAR razvoja govora
Saznaj više
KADA se zabrinuti?
Saznaj više
Pitajte nas
Saznaj više
Naše aplikacije
Saznaj više
Kontakt

064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs
Radno vreme

ponedeljak-petak
9.00 - 12.00h
15.00 - 20.00h
subota
9.00 - 15.00h
Adresa

Majora
Zorana Radosavljevića
252
Zemun - BATAJNICA
Sva prava zadržana
LOPSI © 2022
Podeli: