Razvoj govora kod dece i govorni poremećaji

Razvoj govora

Dragi roditelji,

 

Dok Vaše dete odrasta možda ste se nekada zapitali, posmatrajući i osluškujući njegove vršnjake ili braću i sestre, da li se govorni razvoj vašeg deteta pravilno odvija i  da li je dete usvojilo određene sposobnosti za odgovarajući uzrast.  Razvoj govora je važan pokazatelj napretka u psihofizičkom razvoju kod dece i kao takav često privlači pažnju okoline.

 

Kako teče govorni razvoj?

 

Od pojave prvog krika-plača na rođenju počinje razvoj govorne komunikacije. Plač novorođenčeta se razlikuje u zavisnosti od fiziološke potrebe, uočavaju se razlike u tonskim i intenzitetnim variranjima sa pauzama koje imaju značenje isčekivanja zadovoljenja potrebe. Do trećeg meseca dete proizvodi glasove i zvukove zadovoljstva (guče).

Od 4-6. meseca javlja se faza brbljanja, javljaju se glasovi p, b, m, slogovi pa, ba, ma, glasa se grleno, vokalizuje uzbuđenje i nezadovoljstvo. Od 7-12. meseca brbljanje uključuje duge i kratke grupe zvukova, koristi se govorom ili zvukovima kako bi dobilo i zadržalo pažnju. Imitira različite govorne zvukove, govori 1-2 reči sa značenjem (mama, tata...). U periodu od 1-2. godine svakog meseca izgovara sve više reči, slaže po dve reči zajedno, koristi 1-2 upitnih reči. Koristi različite suglasnike na početku reči. U periodu od 2-3. godine ima reči za skoro sve oko sebe, koristi se rečenicama od 2-3 reči, prepoznaje radnju na slici i rečima je kratko opisuje. Govor je većinom razumljiv poznatom krugu slušalaca. Od 3-4. godine izražava se rečenicama koje imaju više od 4 reči, razume iskaze u prošlim i budućim radnjama. Postavlja pitanja koristeći upitne zamjenice: Zašto? Ko? Kada? Šta? Govor je razumljiv i nepoznatim slušaocima. U periodu od 4-5. godine razume složene konstrukcije, zna ispričati priču, poseduje bogat rečnik, većinu glasova izgovara pravilno. Od 5-6. godine razume i složeniji govor, pojmove van kućnog života i razne aktivnosti. Izražava se sintaksički složenim rečenicama, govor je gramatički korektan. Sa 5.5 godina pravilno izgovara sve glasove.

 

Šta su govorni poremećaji?

 

Govorni poremećaji su nepravilnosti u izgovaranju i jezičkom izražavanju  koji mogu da zahvate sve modalitete govora i glasa, artikulaciju i strukturu jezika. Uzroci govornih poremećaja mogu biti sredinski, psihološki, organski i nasledni.  Govorna razvijenost procenjuje se u zavisnosti od uzrasta deteta, utvrđuje se kvalitet glasa, ritam i tempo govora, motorika govornih organa, razumevanje govora, izgovor glasova, fond reči, razvijenost rečenice itd.

Govorno- jezički poremećaji koji se najčešće  javljaju kod dece predškolske dobi su:

 

 • Usporen ili nedovoljno razvijen govor
 • Artikulacijski poremećaji-poremećaji izgovora (dislalija)
 • Poremećaj ritma i tempa govora (mucanje, preterano spor ili ubrzan govor)

 

Ovde ćemo ukratko prikazati osnovne karakteristike svakog od ovih poremećaja, a posebno o njima i ostalim govorno-jezičkim poremećajima bavićemo se u narednim člancima.

 

Usporen ili nedovoljno razvijen govor:

 

 • Dete posjeduje siromašan i skučen rečnik
 • Gramatički se nepravilno izražava, npr. neprimerena upotreba roda i broja imenica, izostavlja ili nepravilno primenjuje priloge, predloge,        veznike
 • U govoru često menja mesta slogovima/glasovima u rečima
 • Rečenice su jednostavne, retko složene
 • Govorni razvoj praćen artikulacijskim poremećajima izgovora

 

Artikulacijski poremećaji:

 

Javljaju se u vidu:

 • Omisije- izostanak izgovora određenog glasa
 • Supstitucije- zamena glasa drugim glasom
 • Distorzije- iskrivljen izgovor glasa

 

U razvoju govora postoje individualne razlike, tako da neka deca već sa 3.5 godine pravilno izgovaraju sve glasove, dok druga deca izgovaraju sve glasove za godinu, dve. Potrebno je razlikovati normalno tepanje od patološkog, kada je potrebno potražiti savet i pomoć logopeda. Izgovorne norme za decu do 3 godine: treba da postoji pravilan izgovor glasova: a, e, i, o, u, p, b, t, d, k, g, m, n, j, f, v, h. Do navršene četvrte godine treba da postoji pravilan izgovor glasova s, z, c, l, nj. Izmeću 4 i 5 godine formiraju se glasovi lj i r, a sa 5-5.5 godina glasovi š, ž, ć, đ, č i dž. Ove norme se razlikuju u zavisnosti od različitih autora, ali ono sa čime se svi slažu je da dete sa 5.5 godina treba  pravilno da izgovara sve glasove.

 

Mucanje:

 

Deca između 2. i 5. godine često ponavljaju cele reči i fraze ili u rečenicu ubacuju poštapalicu "hm" ili "aa". Obično je reč o razvojnom ili fiziološkom mucanju, koje može preći u pravo mucanje ukoliko se dete kritikuje, upozorava, ispravlja ili kažnjava zbog takvog govora. “Pravo” mucanje karakterišu:  česta ponavljanja početnog sloga ili glasa reči, grčevi govornih organa, oklevanja, prekidi u govoru, zastoji i pauze, bezglasni govorni pokušaji.

 

Kada  da potražite savet logopeda?

 

Većinu roditelja koji primete da se govor njihovog deteta razlikuje od govora njegovih vršnjaka zanima kada je pravo vreme da se obrate logopedu.

 • Ako je dete rođeno sa određenim rizikom (održavana, problematična trudnoća, prevremeni porođaj, niska porođajna ocena - apgar, utvrđena neka bolest na rođenju, težak porođaj i sl).
 • Ako primetite da dete ne reaguje na zvuk, slabije čuje ili da ne razume kada mu se obraćate.
 • Ako Vaše dete progovori znatno kasnije u odnosu na svoje vršnjake, ako mu se govor sporo i nepravilno razvija, ako ima nedovoljan fond reči u odnosu na uzrast, nema razvijenu rečenicu itd.
 • Ako posle perioda progovaranja ili normalnog razvoja govora dolazi do zastoja ili su se izgubile već stečene govorne sposobnosti.
 • Ako osnovni glas deteta ima nazalni (nosni) prizvuk, ako ima odstupanja u visini, jačini, zvučnosti.
 • Ako je rođeno sa rascepom usne i nepca.
 • Ako nepravilno izgovara ili uopšte ne izgovara glasove za odgovarajući uzrast, ako mu je govor slabije razumljiv za širu socijalnu sredinu.
 • Ako zastajkuje u govoru, okleva, ponavlja početne glasove, slogove, reči, ako mu se pri govoru javljaju grčevi i poremećeno disanje, ako je poremećen ritam i tempo govora.
 • Ako mu je govor previše spor ili ubrzan.
 • Ako primetite da je dete motorno nespretno, usporeno, nezainteresovano za okolinu, ako je grafomotorika nedoljno razvijena za određeni uzrast.
 • Ako primetite da dete ima teškoća sa usvajanjem čitanja i pisanja
 • Ako želite savet kako podsticati razvoj govora kod Vašeg deteta
 • Ako ste iz bilo kog razloga koji nije spomenut zabrinuti za govorni razvoj Vašeg deteta

 

Nekada je potreban samo savet kako podsticati razvoj govora. U slučaju da su potrebne govorne vežbe, potrebno je otkriti zašto govor Vašeg deteta odstupa od govora vršnjaka. Nekada je potrebno uraditi dodatna ispitivanja, kao što je psihološko testiranje, ispitivanje sluha i sl. Za sve nedoumice obratite se logopedu koji će, zajedno sa Vama, pomoći Vašem detetu da prevaziđe teškoće.

 

logoped  Neda Bijelić

Online terapija
Online terapija
Akcija
KALENDAR razvoja govora
Saznaj više
KADA se zabrinuti?
Saznaj više
Pitajte nas
Saznaj više
Naše aplikacije
Saznaj više
Kontakt

064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs
Radno vreme

ponedeljak-petak
9.00 - 12.00h
15.00 - 20.00h
subota
9.00 - 15.00h
Adresa

Majora
Zorana Radosavljevića
252
Zemun - BATAJNICA
Sva prava zadržana
LOPSI © 2022
Podeli: