37-42 meseca

- prepričava kratku priču
- može da sluša priču desetak minuta
- razume pojmove dan-noć, prazno-puno, isto-različito
- koristi veći broj pravilnih gramatičkih struktura
- prenosi poruku
- u govoru mogu postojati neke supstitucije glasova
- može da učestvuje u jednostavnom razgovoru
- uživa u igri uloga
- govori o aktivnostima u vrtiću ili kod kuće

43-48 meseci

- prepričava duže priče
- povežava se broj reči koje razume i koristi
- koristi složenije jezičke strukture
- spontani govor uglavnom je gramatički uredan
- većinu suglasnika pravilno izgovara
- kopira jednostavne crteže
- započinje razgovor
- govor je razumljiv i nepoznatim ljudima
- prepričava događaje iz bliže prošlosti
Kalendar razvoja govora i jezika
Od 3. do 4. godine
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs