13-15 meseci

- prepoznaje sve više reči i fraza
- izvršava poznate naloge, npr. "Daj mi to, pokaži pa-pa"
- razume jednostavna pitanja, npr. gde je mama?
- prepoznaje i pokazuje predmete
- prepoznaje imena nekih delova tela i pokazuje ih, npr. oko, nos
- upotrebljava 10 i više reči
- koristi reči sa značenjem koje sadrže više od jednog sloga
- reaguje na zabranu "Ne"
- govori izolovane reči, mada ne precizno
- javljaju se novi glasovi
- pokazuje da zna čemu služe predmeti
- gradi toranj od dve kocke
- stavlja krug na mesto u umetaljci
- počinje šarati po papiru debelim bojicama
- oponaša određene radnje
- skida poklopac kutije da bi našao skriveni predmet
- kontakt očima se produžava
- aktivnije učestvuje u komunikaciji
- za vreme igre uključuje druge osobe tako što pokazuje igračke ili odeću, obuću

16-18 meseci

- prepoznaje i povezuje sve više reči sa predmetima, npr.igračkama, delovima tela, hranom odećom
- ponavlja reči koje čuje
- razume sve više jednostavnih pitanja
- nalazi poznati predmet kada ga ne vidi
- pokazuje slike u slikovnici i okreće stranice
- razume postojanost predmeta
- gestom i glasom traži pomoć odrasle osobe
- radije se druži sa bliskim osobama, oprezan je sa nepoznatima

19-24 meseca

- koristi svoje ime
- razume niz fraza, razume naloge i izvršava ih
- sledi dvostruke naloge, npr. donesi loptu i baci je
- svakodnevno usvaja nove reči
- ponavlja 2-3 člane fraze
- ima preko 30 reči
- upotrebljava prisvojnu zamenicu-moje
- koristi sve samoglasnike, suglasnike p, b, m, n, t, d, k, g na početku reči, ali ih često izostavlja u sredini i na kraju reči
- oponaša simboličku igru npr.kućne poslove
- stavlja krug, trougao, kvadrat u umetaljku
- slaže posude po veličini
- pokreće mehaničke igračke
- voli da se druži sa ljudima
- započinje igre pretvaranja
- imenuje najčešće svakodnevne predmete
- rečenica je sastavljena od dve reči, npr. ide pa-pa, moj auto itd.
- koristi 1-2 reči za postavljanje pitanja-gde maca? Šta to?
Kalendar razvoja govora i jezika
Od 1. do 2. godine
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs