Kalendar razvoja govora i jezika

Od 2. do 3. godine
2 - 3 godine
25- 30 meseci
 • odgovara na pitanja
 • razume složene naloge
 • razume razlike u veličini, npr. malo-veliko
 • počinje razumevati predloge, npr. u, na, ispod
 • koristi zamenice
 • recituje kratke brojalice i omiljene pesmice
 • koristi rečenice sastavljene od 2-3 reči
 • počinje da koristi množinu
 • ima reči za gotovo sve poznate predmete
 • koristi 200-300 reči
 • javljaju se novi suglasnici kao što su f, j i suglasnici m, p, b na kraju reči
 • reč i rečenice mogu biti skraćene, izostavlja suglasnike u sredini reči
 • nastavlja simboličku igru, npr. razgovor telefonom
31-36 meseci
 • sledi 2-3 naloga
 • razume i odgovara na sve složenije sadržaje
 • rečenice postaju sve duže
 • koristi ispravno upitne oblike ko, šta, gde, kada
 • rečnik postaje bogatiji, oko 800 reči
 • koristi više negacija, npr. ne, niko, nežu, ništa
 • imenuje 3 ili više boja
 • izgovor postaje pravilniji, javljaju se suglasnici l, r, š, s, z, č, mada mogu biti distorzovani
 • deli igračke sa drugima i prati redosled igre
 • slaže i razvrstava različite predmete
 • slaže slagalicu od 2-3 dela
Online terapija
Online terapija
Popust na drugo dete
KALENDAR razvoja govora
Saznaj više
KADA se zabrinuti?
Saznaj više
Pitajte nas
Saznaj više
Naše aplikacije
Saznaj više
Kontakt

064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs
Radno vreme

ponedeljak-petak
9.00 - 12.00h
15.00 - 20.00h
subota
9.00 - 15.00h
Adresa

Majora
Zorana Radosavljevića
252
Zemun - BATAJNICA
Sva prava zadržana
LOPSI © 2022
Podeli: