25- 30 meseci

- odgovara na pitanja
- razume složene naloge
- razume razlike u veličini, npr. malo-veliko
- počinje razumevati predloge, npr. u, na, ispod
- koristi zamenice
- recituje kratke brojalice i omiljene pesmice
- koristi rečenice sastavljene od 2-3 reči
- počinje da koristi množinu
- ima reči za gotovo sve poznate predmete
- koristi 200-300 reči
- javljaju se novi suglasnici kao što su f, j i suglasnici m, p, b na kraju reči
- reč i rečenice mogu biti skraćene, izostavlja suglasnike u sredini reči
- nastavlja simboličku igru, npr. razgovor telefonom

31-36 meseci

- sledi 2-3 naloga
- razume i odgovara na sve složenije sadržaje
- rečenice postaju sve duže
- koristi ispravno upitne oblike ko, šta, gde, kada
- rečnik postaje bogatiji, oko 800 reči
- koristi više negacija, npr. ne, niko, nežu, ništa
- imenuje 3 ili više boja
- izgovor postaje pravilniji, javljaju se suglasnici l, r, š, s, z, č, mada mogu biti distorzovani
- deli igračke sa drugima i prati redosled igre
- slaže i razvrstava različite predmete
- slaže slagalicu od 2-3 dela
Kalendar razvoja govora i jezika
Od 2. do 3. godine
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs