0-3 meseca

- reaguje na zvuk okretanjem glave, smeškanjem
- reaguje na iznenadne zvukove i buku
- smeje se
- proizvodi zvukove-guče
- koristi svoj glas i posmatra lica osoba koje mu se obraćaju
- odgovara na glas majke i drugih bliskih osoba
- umiruju ga poznati glasovi
- plačem izražava glad ili ljutnju
- dobro sisa i guta
- ostvaruje kratkotrajan kontakt očima, sa tri meseca usmerava      pogled na lice ukućana i proučava pokrete usana

4-6 meseci

- zvukovi počinju imati značenje
- pažljivije sluša i počinje povezivati značenje sa zvukovima, npr.reaguje na ime
- okreće glavu u pravcu zvuka
- potrebe i želje iskazuje brbljanjem, vokalizacijom, menja visinu glasa
- gleda u predmete i poseže za njima
- prinosi predmete ustima
- različito se glasa za različite svrhe
- imitira izraze lica, tonove i neke glasove

7-9 meseci

- lokalizuje izvor zvuka
- reaguje na poznate zvukove i reči
- umesto plača počinje da koristi glas kada želi da pridobije pažnju
- koristi različite glasove kada želi nešto
- ponavlja slogove koji se sastoje od suglasnika i samoglasnika npr. pa-pa
- podiže ruke kada želi da ga uzmu u naručje
- osmehuje se sebi u ogledalu
- koristi samoglasnike o, e, a, suglasnike p, b, m, d
- voli igra skrivanja
- klima glavom, maše, pljeska dlanovima
- počinje pratiti slikovnice gledajući ih sa odraslima

10-12 meseci

- lokalizuje izvor zvuka iz daljine
- uživa u slušanju novih reči
- povremeno daje igračke i predmete na zahtev
- reaguje na muziku pokretanjem tela ili ruku
- koristi suglasnike b, d, g, m, n, brblja kao odgovor na ljudski glas i koristi promene glasnoće, ritma i tona
- imitira kašljanje, smejanje, coktanje i sl.
- koristi prve reči mama, pa-pa
- negoduje kad mu se uzme igračka
- povezuje radnju sa predmetom, npr. kašiku sa mešanjem, autić sa guranjem
- pokušava graditi toranj od dva elementa
- počinje razumevati pitanja i odgovore, npr. odmahuje glavom za "ne"
- uživa u igricama i započinje ih
Kalendar razvoja govora i jezika
0-12 meseci
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs