- prepričava priču koju je čulo, sadržaj prepričavanja je bogatiji
- koristi pravilno sve gramatičke kategorije
- vrši analizu i sintezu-razdvaja reč na glasove i sastavlja glasove u reč
- imenuje godišnja doba, dane u nedelji
- precrtava romb
- ima prostornu i vremensku orjentaciju
- način govorenja prilagođava socijalnoj situaciji i govori kao "veliki"
- razume apstraktne reči
- počinje da se interesuje za slova
- rečenice su složene
- broji do 20 i unazad od 10
- može da ponovi nekoliko besmislenih slogova
- crtež čovek sadrži detalje
Kalendar razvoja govora i jezika
6-7 godina
?
ALL RIGHTS RESERVED
©
LOPSI 2014-2016
Ovaj sajt je proizvod i isključivo vlasništvo LOPSI centra.
064 585 27 21
065 560 65 68

office@lopsi.rs